A Projekt 1144 Orlan/Kirov osztályú, nehéz nukleáris irányított rakétás cirkálók, 1. rész

A hidegháború kellős közepén, többszöri nekifutásra, kacskaringós úton jött létre az Oroszországban ma Projekt 1144.2-esként, a nyugati világban pedig Kirov osztályú csatacirkálóként ismert hadihajó. Az orosz felszíni egységek közül elsőként atommeghajtással ellátott óriások máig a legnagyobb, háború utáni, nem repülőgép-hordozó típusú hadihajók. A kiterjedt fegyverzettel bíró, multifunkciós cirkálók közül ma csak a Nagy Péter (Пётр Вели́кий, Pjotr Velikij) néven ismert példány áll szolgálatban, mint az Északi Flotta zászlóshajója. Annak idején a négy (csata)cirkáló komoly fenyegetést jelentett az amerikai tengerészet anyahajóira és repülőgépeire.

peter_the_great.jpg

Nukleáris meghajtású hadihajók

Az atomenergia, mint elsődleges erőforrás a hadihajók számára, már a második világháború után felmerült. Elsősorban a tengeralattjárók kapcsán tűnt rendkívül csábítónak, mivel ezzel a víz alá merülve is már csak a személyzet tűrőképessége szabta meg a hatótávolságot. Ezen a területen az Egyesült Államok járt az élen, mivel a US Navy számára már 1953-ban próbákat végeztek egy megfelelően kisméretű reaktorral, majd 1955-ben az SSN-571 Nautilus révén egy szolgálatba állítható tengeralattjáróra tettek szert. Mivel tervbe vették, hogy a legfontosabb felszíni hadihajótípust, a repülőgép-hordozókat is atommeghajtással fogják építeni, kézenfekvőnek tűnt, hogy a hordozó harccsoportjában (CBG, Carrier Battle Group) szintén ilyen kísérőhajók legyenek. 1961-re el is készült a USS Long Beach (CGN-9, azaz (irányított) rakétás, nukleáris cirkáló), pár hónapra rá pedig a USS Enterprise (CVN-65). 1964-ben a Bainbridge cirkálóval (CGN-25) kiegészítve a három hajó körbehajózta a Földet, természetesen üzemanyag-felötlés nélkül (Operation Sea Orbit). Ehhez mindössze 65 napra volt szükségük.

taskforce_one.jpg

A Task Force 1, vagyis az USA világkörüli útra induló atommeghajtású köteléke: az Enterprise, a Long Beach és a Bainbridge (forrás)

A Szovjetunió eközben, noha 1959-ben a Lenin jégtörő révén a világ legelső, atommeghajtású hajóját állította rendszerbe, mégsem épített nukleáris hadihajót egészen a Kirov osztályig. Bár a hatvanas években születtek tervek ilyen jellegű cirkálókra (lásd következő fejezet), ezek egyike sem valósult meg. A szovjet haditengerészet ugyanis nem volt „kék vízi”, tehát a világtengereken „bárhol” bevethető erő, ami üzemanyag-problémákat vetett volna fel. (Ugyanakkor atomtengeralattjárók hatalmas számban álltak rendelkezésre és korszerű hajóknak számítottak.) Ismert anekdota, hogy Hruscsov egy külföldi látogatása során felajánlotta megvételre vendéglátóinak az őt szállító Szverdlov osztályú cirkálót, mondván, hogy a csöves fegyverekkel ellátott cirkáló semmit sem ér a rakéták korában. Ráadásul a főtitkár nem is igazán hajó elleni robotgépben, hanem ballisztikus rakétákban gondolkodott. Szintén koncepcionális ok volt, hogy a Vörös Flotta nem épített nagy hordozókat, amiknél előnyös lett volna a nukleáris meghajtás, így sem az anyahajók, sem azok kísérőhajói miatt nem kellett felszíni egységbe reaktort építeni.

 

A hajókra telepített atomreaktorok gyakorlatilag korlátlan hatótávolságot ígérnek, illetve, hogy nincs szükség üzemanyagra és az ahhoz szükséges csővezetékekre (hely, tömeg spórolható). A tengeralattjáróknál talán még ezeknél is fontosabb, hogy a nukleáris meghajtás levegőfüggetlen, tehát az ilyennel ellátott egység akár a teljes útját képes a víz alatt megtenni, valamint meglehetősen csendes. Mindez szöges ellentétben állt az akkor elérhető, dízel-elektromos rendszer nyújtotta lehetőségekkel. Nincs szükség kéményre/kipufogórendszerre és légbeszívó csövekre sem, hiszen nem égés történik. A reaktorok termelte gőz generátorokat is forgat, tehát a hajó meghajtás és elektromos szempontból is önellátó lehet akár évekig. A legénység cseréje és az egyéb utánpótlás felvétele persze eközben is szükséges, de ezeket akár helikopterekkel vagy kisebb hajókkal is meg lehet oldani, nincs szükség tankhajókra az ellátó flottában.

meghajtas_siman.jpg

A közvetlenül a turbinát hajtó variáció. A teljesítmény szabályozása a „steam” feliratú vezetéken lévő szeleppel történik. Természetesen ez elvi séma, szelepek és szivattyúk tucatjai vannak a rendszerben, és több gőzkivezetés is található az elektromos generátorok számára (a hajó áramellátása céljából). A kondenzátort tengervízzel hűtik, ez sincs berajzolva (forrás)

Bár az alapvető felépítés a hajókon lévő reaktorok és a szárazföldi erőművi egységek közt igen hasonló, a speciális környezet miatt számos eltérés is található köztük. A hőkörfolyamatban az atomreaktor felel meg a kazánnak, vagyis innen származik a hőenergia, amivel vizet forralnak gőzzé, ami gőzturbinába kerülve állítja elő a forgómozgást. Ezzel az erőműben generátort hajtanak, de a francia és a kínai tengeralattjárókat kivéve a többi ország hadihajóiban közvetlenül (vagy legalábbis áttétellel) hasznosítják ezt a hajócsavarok meghajtására. Maguk a reaktorok általában nyomottvizes típusok, de történt néhány (nem túl eredményes) próbálkozás nátrium (USA), illetve ólom-bizmut (SzU) hűtésű példánnyal is. Az erőművek összhatásfoka mintegy 33% körüli, de a hajókon a kompakt méretekre való törekvés (gőzrendszer korlátozott méretei) és egyéb megfontolások miatt nagyjából 20-25%-ra esik ez a mutató. Bár a leadott legnagyobb teljesítmény 300 MW körül van (pl. a Kirovok reaktorai, vagy az új amerikai típus, az A1B a Ford osztályú hordozókhoz), ami nem tűnik soknak a ma elérhető 1-1,5 GW-hoz képest, de 30-40 évvel korábban az erőművekben is inkább a 400-900 MW volt a jellemző. (A paksi blokkok eredeti teljesítménye 440 MW). Mindez azt jelenti, hogy a hajókon lévő reaktorok nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mivel geometriai méreteik kisebbek, azaz teljesítménysűrűségük nagyobb. Szintén jelentős szempont, hogy amíg az áramtermelő erőművek általában évente leállnak pár hétre az üzemanyag frissre cserélésére okán, addig a hadihajókon ezt lehetőleg el kell kerülni, és minél hosszabb üzemidő a célszerű. Ennek nem is igazán a rendelkezésre állás az oka, hanem az, hogy ehhez részben meg kell bontani a hajókat és a tengeralattjárókat. Ez akkor is jelentős munkaigényű, bonyolult és veszélyes művelet, ha természetesen ezzel számolnak a tervezés során. A tengerészeti reaktorok ezért (típustól függően) akár 10 vagy több évig is képesek üzemelni leállás nélkül, a névleges teljesítményükön. Ez a hosszú üzemidő persze nem csak a szerkezetre ró szigorú követelményeket, hanem a nukleáris üzemanyagra is. Az energiatermelő reaktorok általában legfeljebb 5% körüli dúsítási aránnyal üzemelnek, azaz a betöltött uránmennyiségnek ekkora része a 235-ös izotóp. Az üzemanyag-kazetták cseréjének kitolása miatt viszont megfelelő mennyiségű U-235-nek egy „feltöltéssel” kell benne lennie a reaktorban, ezért a tengeralattjárókon és hajókon 20-50% körüli, de akár 90% feletti dúsítást is alkalmaznak. Ez viszont megnehezítené a teljesítmény szabályozását, ezért ún. kiégő reaktormérgeket alkalmaznak. Ezek a besugárzás hatására alakulnak át, úgy, hogy az eredeti atommag neutronbefogó képessége nagyon jó volt, de az új magnak már jóval gyengébb, így tehát az idő előrehaladtával az anyag jelenléte kevésbé csökkenti a láncreakcióhoz szükséges neutronok számát. Ilyen célra alkalmazható anyag pl. a gadolínium, az indium, az erbium. Az üzemanyagként hasznosítható urán rendszerint nem urán-dioxid formában van jelen, hanem valamilyen uránötvözetként, általában urán-cirkónium vagy urán-alumínium ötvözet formájában. A leállítást szolgáló, neutronelnyelő anyagból készült rudak bejuttatása a reaktorzónába bonyolultabb, mint szárazföldi üzemben: a dülöngélő hajón vagy tengeralattjárón ugyanis a gravitáció nem segíthet mindig, hiszen a járművek teljesen fel is borulhatnak. Ezért nagy üzembiztonságú, többszörös rendszerrel látták el a tengerészeti reaktorokat. A tengeri körülmények, a nagyobb vibráció és a sós levegő okozta nagyobb korróziós hatások miatt szintén körültekintőbben kell megválasztani a szerkezeti anyagokat. A nagy teljesítménysűrűség nagy sugárzást is jelent, ez szintén komolyabb neutronreflektorok alkalmazását teszi szükségessé.

 

Út a Projekt 1144-ig

A szovjet illetékesek az ’50-es évek során több tervezetet készítettek a saját, atomhajtású hadihajóik létrehozására. 1955-56 között két terven dolgoztak: a Projekt 63 és 81 tervszámú cirkálókon. A 63-as hajó egy, a késői rajzokon már 16000 tonnásra nőtt, 32 csomóra képes, páncélzattal is ellátott (200 mm-es maximum, a reaktorok környékén), az ellenséges hajókat támadó tengerészeti robotrepülőkkel felfegyverzett cirkáló volt. A 81-es egy 20000 tonnás nagyságú, szintén 32 csomóra tervezett, légvédelmi cirkáló lett volna. Ennél a hajónál 3 vagy 6 reaktorral számoltak. Mindkét tervezet 200 méter körüli hosszal rendelkezett, ami persze változott az alverziók közt. Az akkoriban parancsnoki pozícióba kerülő Gorskov admirális azonban, érezvén, hogy nincs meg a támogatás a párt vezető szervei felől a nagy hadihajók építéséhez, a kétféle hajótípus összevonása mellett döntött (persze ezzel a hajók egységárát jócskán megemelve). Nyilván az admirális még jól emlékezett a Sztálin által favorizált, de halála után rögtön a szemétdombra került, igaz, még csöves fegyvereket alkalmazó nagy csatahajók és csatacirkálók esetére. Azonban a Projekt 63 alá összevont új hajó sem valósult meg, mivel 1959 márciusában leálltak ennek munkálatai is. Projekt 1126 néven még vizsgáltak egy tervezetet, amely egy légvédelmi cirkáló lett volna, a Projekt 1123 Kondor/Moszkva osztályú helikopterhordozók mellé. Ismét számos verziót vetettek papírra a mérnökök, de a 10000 tonna körüli vízkiszorítású hajóból megint nem lett semmi.

291209_projekt_1165-720x337.jpg

A Projekt 1165 Fugasz „végleges” elrendezése. Elöl a rengeteg Gránit hajók elleni robotrepülőgép, hátul, a felépítmény mögött az Sz-300 légvédelmi rendszer indítói. Ilyenek az indítók a 1144-eseken is, csak ott rájuk került egy szögletes fedél is (forrás)

Ilyen előzmények után, már csak az amerikai atommeghajtású hadihajókra adandó válasz miatt is, a ’60-as évek végén újrakezdték a szovjetek a saját nukleáris cirkálóik tervezését. Az első próbálkozáshoz hasonlóan, most is kétféle osztály került tanulmányozásra: egy, felszíni hajók (az amerikai hordozók és harccsoportjuk) elleni harcra alkalmas, valamint egy, főleg tengeralattjárók elleni típus. Az első hajó – nevezhetjük csatahajónak is akár – a Projekt 1165 Fugasz (Akna) volt. Ezt 32-40 darab Gránit robotrepülőgép hordozására tervezték, légelhárító képességgel. A 1165 célja részben a másik osztály, a 1144 megvédése volt a felszíni és légi fenyegetésektől. A Projekt 1144 ugyanis egy tengeralattjáró-elhárító cirkáló lett volna. Az eredeti elképzelés az volt, hogy minden amerikai ballisztikus rakétát hordozó tengeralattjáróra (SSBN) jutna egy ilyen cirkáló, amik folyamatosan követik, és a háború kitörésekor azonnal elsüllyesztik őket – még mielőtt a tengeralattjárók kilőnék rakétáikat. Mindez persze olyan nagy függetlenséget igényelt hatótáv szempontjából, hogy csakis a nukleáris meghajtás jöhetett szóba. Így pedig a 1144-es mellé rendelt 1165-ösnek is atommeghajtásúnak kellett lennie. Az amerikai SSBN-ek száma alapján viszont 35-40 darab 1144-esre lett volna szükség, és hasonló mennyiségű 1165-ösre is emiatt. Ez természetesen megengedhetetlenül drága lett volna még a pénzt hadieszközökre nagyjából korlátlanul szóró Szovjetunió számára is, és mellesleg a szovjet hajógyártás sem volt abban a helyzetben, hogy egy ilyen hatalmas projektet sikeresen véghez tudott volna vinni, tekintettel a nukleáris meghajtás bonyolult technológiájára. A fejlesztés során egyébként is felmerült, hogy a 1144-esek vigyenek magukkal néhány P-120 Malachit típusú, hajók elleni robotrepülőt. Végül 1971 augusztusában ismét összevonásra került a kétféle, nukleáris meghajtású hajóosztály, mégpedig a Projekt 1144 alatt. Az eredetileg 8000 tonnás 1144 így nőtt majdnem a háromszorosára. A tervezést a CKB-53 (53. sz. Központi Tervező Intézet) végezte, melyet 1966-tól Szevernoje CKB-ra neveztek át. A vezető tervező Borisz I. Kupenszkij volt, Sztálin- és Lenin-díjas tengerészeti konstruktőr.

otvaga2004_pr11442_09.gif

Az egyik, a program kezdeti időszakának elképzeléseit mutató rajz a 1144-esről. A hajók elleni robotgépek itt még nem a testbe süllyesztve, hanem külső indítókban vannak, mint ahogy az pl. a Szlava osztályú cirkálókon megvalósult (forrás)

Az eredeti elgondolások közt még mai szemmel is igen nagyratörő képességű felszereléseket találunk: univerzális, légi, (víz)felszíni és víz alatti célokat egyaránt támadni képes rakétarendszer és pilóta nélküli helikopterek, valamint 57 és 76 mm-es, szintén többfeladatú lövegek, és az akkor viszonylag új, RBU sorozatú, tengeralattjáró-elhárító rakétaindítók. Ez a fegyverzet, kiegészülve a már említett okokból előbb a Malachit, majd a Gránit rendszerrel, jelentősen megváltozott, mire a hajókat építeni kezdték. Univerzálisan bevethető rakétarendszer máig nem létezik, hajófedélzeti pilóta nélküli helikoptert viszont már építettek Amerikában (MQ-8 Fire Scout). A kényszerű változtatásoktól függetlenül sokféle fegyverrendszert kellett az új hajóosztályra telepíteni, ezért a kezdeti, 8000 tonna körülire várt tömeg hamar a háromszorosára nőtt. 1977-től az addig „nagy, nukleáris tengeralattjáró-elhárító hajónak” kategorizált Projekt 1144 már „nehéz nukleáris irányított rakétás cirkáló” lett. A Szevernoje CKB mellett a meghajtásért (reaktorok, ekkor SC-3 jel alatt, gőzturbinák: GTZA-653) a Kirov Művek Speciális Tervezőirodája felelt. Miután a tervezés 1972-ben lezárult, a Balti Hajógyár Leningrádban megkezdte az első hajó építését, 1974. március 26-án (más források szerint 1973-ban). A hajóosztály egyúttal megkapta az Orlan („tengeri sas”, elvileg egészen pontosan az amerikai címerállat, a fehérfejű rétisas!) nevet, tehát a szokásos, madarak utáni elnevezést. Nyugati források, saját hagyományaiknak megfelelően, az osztály első hajójáról Kirov osztálynak nevezik a Projekt 1144-es hajókat. Hasonlóképp, az orosz terminológia cirkálónak nevezi a 1144-eseket, de nyugaton, tekintettel a jelentős fegyverzetre és a kevés (bár létező!) páncélzatra, a csatacirkáló besorolás terjedt el (vagy másképp BCGN, ami a battlecruiser, guided (missile) és nuclear szavakat fedi).

 

A Projekt 1144 Orlan felépítése és meghajtása

Az elérhető források sokszor még abban is eltérnek, hogy 2 vagy 4 reaktor van-e a hajókon, tehát számos adat tól-ig tartományban, vagy közelítően lesz megadva. Mindez a továbbiakra is érvényes, pl. a fegyverek és radarok hatótávolságára, stb.

A 1144-esnek egy hosszú orr-résszel ellátott, cirkáló hajóteste van, amit 16 vízzáró rekeszre osztottak, és a hajótesten belül öt fedélzet van, alul pedig teljes hosszban kettős fenék. Hátul egy nyitható rész található a vontatott szonár számára, ez előtt és felett pedig a hangár, melyben három helikopter számára van hely. A felépítmény rendkívül tagolt, mivel a sokféle alkalmazott fegyverrendszer számára mind külön felderítő és/vagy tűzvezető radarokra volt szükség, és ezeket elkülönítve kellett felszerelni. (Nem állt rendelkezésre az Aegis rendszeréhez hasonló, fázisvezérelt síkantenna a ’70-es években.) A hajótest nagyrészt acélból épült, de a későbbiek során igyekeztek alumínium-magnézium ötvözetből kialakítani a felépítményt legalábbis. Ez viszont tűz esetén igen jól égett.

np_es_vontatok.jpg

A Nagy Péter 2009. január 12-én, vontatóhajók társaságában a fokvárosi kikötő előtt (forrás)

A nagy mennyiségű fegyverzet és az ezekhez szükséges, akkoriban még nem túl kicsi méretű elektronika, továbbá a meghajtás helyigénye miatt a hajó hatalmas lett. A teljes hossz 251,2 méter (az Iowa osztályú csatahajóké csak 17 m-rel több!), a szélesség a főfedélzeten 28,5 m, a vízvonalon 24 m, a merülés, terheléstől (és forrástól!) függően 9-10,3 m. Mivel a hajót természetesen nem páncéloztak több ezer tonna acéllemezzel, a standard vízkiszorítás 24000 tonna feletti, a teljes terhelésnél mérhető tömeg pedig 26-28000 tonna lett. Mégis, a modern hadihajóknál talán egyedülálló módon, a 1144-eseket ellátták némi páncélzattal; ez persze nem összevethető nagyságrendet jelent a korábbi csatahajókkal. A tervekben még egy nem kisebb, mint 150 mm-es, vízvonali páncéllemez húzódott volna végig a hajótesten, de ezt a súlyproblémák miatt elvetették. Feltehetően acél és/vagy kevlár került beépítésre a lőszertárolók és a gépészeti helyiségek, elsősorban persze a reaktorok körül, és védelmet kapott a helikopterek üzemanyagtárolója, valamint a hajó gyomrában található fő harcálláspont és hátul a kormánymű is. Repeszfogó jellegű páncélzat védi a felépítmény egyes állásait is (pl. a tengeralattjárók elleni rakétatorpedók indítóit). Ugyanakkor belső elhelyezése miatt az Sz-300-as légvédelmi rakéták tárolóit nem páncélozták, de a Gránit robotgépek indítóit részben igen.

kirov_prop.jpg

A Kirov szárazdokkban. A két, ötágú hajócsavar mögött van a két kormánylapát, hogy a hátranyomott vízáram is növelje hatékonyságukat (forrás)

A szokásos, gőz- vagy gázturbinás hajtásrendszerekhez képest a 1144-esek jóval összetettebb gépészettel rendelkeznek. A csak nukleáris meghajtás mellé ugyanis, állítólag magának Gorskov admirálisnak a megjegyzése miatt („Micsoda szégyen lenne, ha a hajók a nyílt vízen állva maradnának reaktorhiba miatt!”), két hagyományos kazánt is telepítettek. Ezt így együtt a CONAS rövidítéssel illetik, ami a Combined nuclear and steam propulsion system, azaz kombinált nukleáris és gőz(turbinás) meghajtást jelenti. Az elvárás ugyanis az volt, hogy a hajó a reaktorok valamilyen hibája esetén se kényszerüljön leállásra; ez egyébként nem tűnik túlbiztosításnak, ha figyelembe vesszük, hogy a tervek szerint a 1144-esek a kikötőktől igen távol kellett, hogy tevékenykedjenek a tengeralattjárók követése során. Ezért a hajóosztályba két atomreaktor és két kazán került, amelyek külön-külön és együttesen is képesek meghajtani a két, egyenként ötlapátos hajócsavart. Tisztán nukleáris hajtással általában 20 csomóban adják meg az elérhető sebességet, a kazánok rákapcsolásával pedig elérhető a 30-32 csomós végsebesség is. Természetesen a csak olajtüzelésű hatótáv igen terhelésfüggő, de a legnagyobb teljesítmény mellett 1000 tengeri mérföldet említenek általában. A tisztán hagyományos hajtással 14-17 csomóra képesek gyorsítani a 1144-esek, és 1120 tonna olajat visznek magukkal. Az élelmiszerkészletek mennyisége alapján a cirkálók ténylegesen önállóan tengeren tölthető idejét 60 napban adják meg.

kn-3.gif

A KN-3 reaktor sematikus elrendezési rajza (függőleges metszete) az Arktika nevű szovjet/orosz civil jégtörő hajó esetében (jobb ábra nem volt sajnos). A bal alsó saroknál 1-essel kezdve, majd az óramutató szerint haladva: 1: reaktor(tartály); 2: belső árnyékoló zóna; 3: külső árnyékolás; 4: vészkijárat; 5: vezérlőterem; 6: gőzfejlesztő; 7: reaktorhelyiség. Amiért érdemes a kicsiny méretű rajzot megnézni, az a reaktor és a gőzfejlesztő helyzete (egyébként az egész, itt látható rész a hajó legalján található). A reaktor mellett közvetlenül van a gőzfejlesztő elhelyezve, ami a helykorlátok miatt van így. Bár az erőművi reaktoroknál sincs nagy távolságra ez a két elem, azért ennél jóval hosszabb vezetékek kötik össze őket. A kép alapján egyébként álló gőzfejlesztőt használnak, noha a szovjet/orosz dizájnok általában a fekvő elrendezésűt preferálják. A számukra szokatlan elrendezés oka szintén valószínűleg a helytakarékosság (forrás)

 

energies-08-11470-g002-1024_h.pngAz OK-900 utódja, a KLT-40S reaktor, amit Lomonoszov akadémikus nevű, úszó atomerőműben használnak. Az elrendezés gyakorlatilag változatlan maradt, ami valamelyest látszik is a fentebbi kép alapján (forrás)

A csúcssebesség elérésekor a két turbina egyenként 70000 lóerőt fejt ki, azaz összesen 104 MW-ot. Az elektromos hálózat számára négy turbógenerátor (azaz gőzzel működő generátor) áll rendelkezésre, egyenként 3 MW teljesítménnyel, és szintén négy gázturbina, egyenként 1,5 MW-tal. A hajókon két darab, KN-3 jelű, egyenként 300 MW hőteljesítményű, nyomottvizes atomreaktor található.

Ha a 104 MW-os tengelyteljesítményt valódinak fogadjuk el, egyszerű számítással adódik, hogy kettő, és nem négy reaktor van a hajókon. A két KN-3 összesen 600 MW hőenergiát szolgáltat, amiből, a nemzetközi adatok alapján, 23%-os hatásfokot feltételezve, 140 MW elektromos teljesítmény jön ki. A szintén gőzzel működtetett négy áramtermelő turbógenerátor számára is szükséges gőz, ami a veszteségek miatt persze jóval több teljesítményt von el, mint a leadott 4×3 MW. Kb. 33%-os hatásfok esetén ez 36 MW. Így kijön a 36+104=140 MW, ami két reaktorral biztosítható. A kétféle turbina, a csavartengelyeket hajtó és az áramtermelő kisebb típus természetesen nem azonos, és a hozzájuk tartozó csővezetékek és rengeteg más rendszer sem, ezért tehető fel az utóbbiaknál a nagyobb hatásfok.

A reaktorokat eredetileg a Lenin jégtörőnél használt kialakítással tervezték, de a jégtörők szélesebb törzskialakításúak voltak, mint a karcsúbb cirkáló hajóteste, ezért teljesen új elrendezésre volt szükség. Ezt OK-900 néven említik, a két reaktort KN-3-ként, míg a reaktorzónákat VM-16-ként. A zónában található urán dúsítási foka feltehetően 50% körül lehet, tekintettel az akkoriban szolgáló tengeralattjáró-fedélzeti reaktorok 21-45%-os adatára. Magát az OK-900 rendszert vizsgálva, eltekintve a hajón való elhelyezés miatti eltérésektől, azt találjuk, hogy igen hasonló az orosz erőművi VVER reaktorokhoz (mint amilyenek, számos más ország mellett, Magyarországon is üzemelnek). A hűtést és a moderálást egyaránt nagy tisztaságúra előkészített víz biztosítja, ami nagy nyomás alatt kering, hogy ne forrhasson el az első vízkörben (primer kör). A primer köri víz egy gőzfejlesztőbe kerül, ami hőátadó csöveken keresztül elforralja a szekunder köri vizet, és ez a gőz kerül a turbinákra. Így elvileg nincs vízcsere a két kör között, ez pedig nagyon nagy mértékben csökkenti a radioaktivitást a primer körön kívül. A turbógenerátorok számára a szekunder köri gőzből vezetnek el valamennyit, de arról nincs információ, hogy ez a fő turbinák előtt, után, vagy esetleg azok fokozatai között történik; elméletben mindegyik megoldás lehetséges. A leállítást biztosító neutronelnyelő rudakat olyan rendszerrel működtetik, ami autonóm módon, a hajó esetleges fejreállása esetén is képes bejuttatni a rudakat a zónába. Pontosan úgy, ahogy a szárazföldi VVER reaktoroknál, a KN-3-asnál is az egyik legsúlyosabb hibalehetőségként a primer köri csővezetékek egyikének törésével számoltak, amit elvileg a reaktornak ki kell bírnia. Ez közelebbről úgy értendő, hogy a hűtés drasztikus csökkenése ellenére a reaktor, bár már nem lesz újraindítható többé, de nem bocsát ki jelentős radioaktív szennyezést.

Ezt az erőművekben többféle tartalék hűtővíz-rendszer biztosítja, a hajón feltehetőleg el lehet árasztani tengervízzel a zónát, és talán valamilyen vészhelyzeti szivattyú biztosítja ekkor a keringetést. Persze ekkor mégiscsak előfordulhat nagymértékű szennyezés is.

A turbinákból kilépő fáradt gőz kondenzátorba kerül, valószínűleg ennek méret- és kialakításbeli korlátai okozzák a hatásfok nagymértékű romlását a szárazföldi erőművekhez képest. A lekondenzált víz visszakerül a gőzfejlesztőbe, és ismét elforr a primer köri víz hatására. Utóbbi tehát elvileg teljesen zárt rendszerben folyik, és nem kerül ki sem a szekunder körbe, sem a környezetbe. A valóságban természetesen, pláne ha a magas nyomásra gondolunk, mindig van valamennyi szivárgás a primer körből is, de ez kezelhető. A reaktor, minden bizonnyal a máshol is szokásos módon, acél és beton szigeteléssel van ellátva, főleg sugárvédelmi okokból, de a hadihajók esetén a fegyverekkel szembeni védelem okán is. Az üzemanyagot valószínűleg Elektrosztálban, egy Moszkvához közeli városban készítik, ugyanott, ahol a tengeralattjárók-fedélzeti reaktorok fűtőelemeit is – és ugyanott, ahol a polgári erőművekbe való fűtőelemeket is. A fűtőelemek cseréje kb. 10 évente esedékes.

pr_1144_2_details.jpg

A 1144.2, ez esetben a Nagy Péter részeit bemutató rajz. Oroszul tudók előnyben, de az ismertetőből később kiderül majdnem az összes itt bejelölt egység funkciója. A hajó belső felépítése miatt került ide ez az ábra: a hagyományos kazánok elöl, egymás mellett helyezkednek el, míg a reaktorok középen, de egymás mögött. A két reaktor a két nagyobb tartály, mellettük a 2-2 kicsi a gőzfejlesztő. Hátul pedig a turbinahelyiség van (forrás)

Végül is a CONAS hagyományos elemei miatt a Kirovok nem spórolták meg a megszokott gépészeti elemeket, így a kéményeket sem. A CIA egy 1981-es, titkos jelentésében, melyet 1999-ben hoztak nyilvánosságra, többször is írja, hogy a teljes gőzzel haladó csatacirkálókat valószínűleg könnyű lesz felderíteni és célba venni jelentős hőkibocsátásuk alapján infravörös eszközökkel. A jelentés egyébként a hagyományos kazánok helyett csak a reaktorok által termelt gőzt túlhevítő berendezéseket feltételez, és azt, hogy pusztán atommeghajtással is 29 csomóra képes az új szovjet hajóosztály.

Mai orosz források egyébként előszeretettel említik meg, hogy a nem elhanyagolható hátrányok mellett milyen előnyei vannak a már akkor is szokatlanul nagyméretű hajótestnek. Bár a 1144-esek drágák lettek, és csak kis számban állnak rendelkezésre emiatt, egyrészt pusztán méretükből adódóan sokkal nagyobb a túlélőképességük, mint a 15000, vagy még inkább 10000 tonnás nyugati hajóknak, továbbá, hogy korabeli ellenfelekkel összevetve, sokkal több rakétát visznek magukkal. Márpedig, ha egy rakétás hadihajó ellövi a pár tucat rakétáját, onnantól semmit sem ér, amíg után nem töltik. Ez azonban lényegében csak a kikötőben lehetséges, tehát előnyt jelenthet a sok, fedélzeten lévő rakétafegyver.

hms-dragon-escort-kirov_k.jpg

A Királyi Haditengerészet Type 45 avagy Daring osztályú légvédelmi rombolója, a HMS Dragon „kíséri” a Nagy Pétert 2014. május 7-én. A Dragon 8000 tonnás és 152 méter hosszú, és a képen közelebb van hozzánk, mégis érzékelhető, hogy mennyivel kisebb (forrás)

A 1144-esek építését eredetileg a fekete-tengeri Nyikolajevben (ukránul Mikolajiv) is meg akarták kezdeni, de a nagyon bonyolult technológia miatt úgy döntöttek, hogy kizárólag a Balti Hajógyár fogja gyártani őket. Jelentős fejlesztéseket végeztek az új hajók miatt: új acélfeldolgozó részleg épült, plazmavágást is alkalmaztak az elemek kialakítása során, és új, a hajók biztonságos vízrebocsátást lehetővé tévő pontonokat építettek. A visszaemlékezések szerint a legnagyobb kihívások a meghajtás gőzrendszerével és a hozzá tartozó berendezésekkel voltak, hiszen ezeket a nukleáris szabványoknak megfelelően kellett kialakítani. Valószínűleg a reaktortartály és a gőzfejlesztők méretei is okoztak gondokat, mivel külön vasúti sínpárt kellett lefektetni, amin át ezek az eszközök beérkeztek, majd egy úszódaru emelte be őket a hajótestbe. A szovjet hajóiparban egy, korábban nem alkalmazott módszerrel demagnetizálták a hajókat. Addig a világon sehol sem építettek függőleges indítócellákat, amelyeket ma jól ismerhetünk az amerikai rombolókról és cirkálókról (Mk 41 VLS), de a 1144-eseken az Sz-300 légvédelmi rakéták számára ilyeneket telepítettek, és a P-700-asok is hasonló, csak nem függőleges, hanem döntött elhelyezést kaptak. Az újfajta elhelyezés miatt figyelemmel kellett lenni az indítás során keletkező lángokra és füstre, ezért egy külön úszó próbapad is épült, amiről tesztindításokat végezhettek. Ezen tanulmányozni lehetett az optimális kilövési szögeket, a tűzvédelmi eljárásokat, az újratöltést, a karbantartást, és egyáltalán, a rendszer normál működését.

nevan.jpg

A Frunze építése, pontosabban felszerelése idején, a Néva folyón, 1982-ben (források: lenti, fenti)

nevan_2.jpg

A szovjet hajókon, főleg a tengeralattjárókon, megfigyelhető, hogy nagyon magas fokú automatizáltságra törekedtek a tervezők, csökkentendő a személyzet létszámát. Az egyes hajók különbözőségei és az átépítések miatt nem lehet pontos számot mondani, de kb. 700-730 fős a személyzet a 1144-eseken, ebből 15-18 fő a helikopterek legénysége, és összesen 80-100 tiszt lehet a hajón, valamint lehetőség van 15 fő törzskari tiszt (admirális és kísérete) elhelyezésére. Ehhez 140 egy és kétágyas helyiség van a tisztek és altisztek számára, a tengerészek pedig 6-30 fős termekben kerültek elhelyezésre. Külön altiszti, tiszti és admirálisi társalgó is van a fedélzeten. Összesen 1600, légkondicionált helyiség és részleg van a hajókon. A kényelmet és a higiéniát 15 zuhanyzó, 2 fürdő, szauna, edzőterem és 6×2,5 méteres medence szolgálja, és 3 lift is van a felépítményben. Két szinten áll rendelkezésre orvosi ellátás, gyengélkedővel, elkülönítővel, röntgengéppel, fogorvossal és műtővel.

gephaz.jpg

Ez és a következő képek 2010. január 31-én készültek a Nagy Péter fedélzetén, ennek ellenére mintha inkább a szovjet idők végén járnánk ránézésre… A képen a gépházban dolgozik egy tengerész (forrás)

gozvez.jpg

Az egyik gőzvezeték és nem kifogástalan állapotú szigetelése (forrás)

hid_k.jpg

A híd egy részlete. Már 2010-ben is elfért volna néhány képernyő… (forrás)

kabin_k.jpg

Azért vannak szebb részei is a hajónak. Ez a kapitány vagy az admirális kabinja; sajnos ehhez és az előző a képekhez sem tartozott további leírás a dátumon kívül (forrás)

A nyitóképen a Nagy Péter 1997-ben, forrása: link

A második rész itt érhető el. A források az utolsó rész végén vannak feltüntetve.

7 thoughts on “A Projekt 1144 Orlan/Kirov osztályú, nehéz nukleáris irányított rakétás cirkálók, 1. rész

 1. Szerintem még odaát, a cikk eredeti megjelenése helyén írtam, hogy amit sz oroszok nem oldanak meg erőből (értsd gépteljesítmény) meg technológiából, azt nagyban pótolják az egyébként rendkívül magas elméleti tudás kipörgetésével, és ennek köszönhetően az orosz hajók vízvonala, hajótest alakja sokszor sokkal kisebb hullámokat vet, mint sok más hasonló hajó.

  S erre tessék, ismét szembejön valami, valami ami ebből a szempontból tipikus orosz:
  index.hu/tech/2018/05/06/hideg_haboru/

  tessék megnézni jól az utolsó előtti képet:
  kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1985/19858/198588/19858809_5f419c09e7d8c15d330b1982819442df_wm.jpg

 2. @gigabursch: Majdnem ugyanez a kép ott van a 4. részben. Bár hogy őszinte legyek, abból még nem következik evidensen, hogy kisebb a hullámkeltő ellenállása, hogy szép 🙂
  Az viszont viccesebb, hogy ezt valami jégtörő rombolónak akarja eladni az Index. Ilyen bulbaorral tuti nem jégtörő ez a hajó. Na mindegy…

 3. @Maga Lenin:
  Azt én se mondtam, hogy az a valami jégtörő, csak azt, hogy tipikusan orosz az egész.

  Amúgy ha csak Budapesten a Dunán megnézed, hogy melyik hajó mennyi hullámot csinál (Moszkva típusúak, vagy épp a Hófehérke), nagyon látványos a különbség.
  NAgy hullám = sok cipelt víztömeg.

 4. @gigabursch: Én is csak azt mondtam, hogy az Index mondta. Csak nem te írtad nekik azt a cikket!
  Ültem BKV-hajón pont, amikor előbb egy kis motorcsónak ment el mellette, utána meg egy szárnyashajó. Előbbi alaposan “belengette” a hajónkat, a szárnyashajó, ami sokkal nagyobb és gyorsabb volt, szinte nem is. Durva a különbség valóban.

 5. @Maga Lenin:
  Én egy cikket írtam nekik, de még nem hozták le.
  Az arról szól, hogy a tévesen normann- meg normand néven futtatott fenyő valójában – tőlünk nézve – a másik irányból és még egyszer akkora távolságról való, mert az valójában kaukázusi jegenyefenyő.

  Ami a belengetést illeti:
  Minél hegyesebb szögű a hullám az azt vonszoló hajó menetirányához képest, annál kisebb a víztömeg, annál hamarabb laposodik el terjedése alatt, ugyanakkor főleg eleinte annál meredekebbek a hullámok oldalai.
  S mivel alighanem ~ párhuzamos voltál vele emiatt a belengetés jobban érvényesül.

 6. Visszajelzés: A Projekt 949 osztályú, szovjet SSGN és változatai, 1. rész - Élenjáró haditechnikaÉlenjáró haditechnika

Vélemény, hozzászólás?